• Rigoletto
  • Il Trovatore
  • La Traviata​

De jonge artiesten nemen deel aan een voorbereiding van 3 maanden die hen volledig onderdompelt in het beroep waarin ze terecht willen komen, tevens nemen ze deel aan 6 masterclasses, workshops voor jongeren, interviews over de voorstellingen en wedstrijd-shows (6).

De zanger belichaamt een personage met zijn psychologische eigenheden, zijn fysische eigenheden, zijn persoonlijke manier van interactie met de andere personen, en vooral om een verhaal te vertellen. De vaardigheid van de moderne lyrische artiest beperkt zich niet tot de zang of de virtuositeit, maar ze moet de toeschouwer een helder beeld bieden van de dramatische scene door hem emotie en stof tot nadenken te bieden.

De muzikale kennis van de partituur is de absolute prioriteit, maar ze moet samengaan met een nauwkeurig begrip van de tekst.
Een heel belangrijk aspect van ons studieprogramma is de correcte uitspraak van de taal waarin we zingen. Als een artiest de grammatica van de taal waarin hij zingt niet volledig kan begrijpen, moet de uitspraak perfect zijn.
De stem is het eerste werktuig dat de mens leerde gebruiken. De zanger drukt zich uit door de stem. Het technisch oefenen is de basis van het beroep van zanger. Een stemcoach zal de vervolmaking volgen en aan elke leerling de specifieke oefeningen voorstellen voor de gekoze rollen.
De fysiologische kennis van het stemorgaan is één van de belangrijkste criteria. Het is een absolute voorwaarde om de mogelijkheid tot het bekwamen van de stem te hebben en ze in de beste vorm te houden. Werking, hygiëne, belangrijkste medische werkingen en voeding zullen het onderwerp uitmaken van de cursussen toevertrouwd aan fonologen en NKO-specialisten. Het beheersen van het stemapparaat (mond, strottenhoofd, slokdarmhoofd, ademhalingssysteem) is het doel van de techniek. De studie van de larynx, de longen en het diafragma laat toe om kennis te nemen van het potentieel van het steminstrument.

In de moderne opera is een van de belangrijkste problemen voor de artiesten, om te handelen als acteurs.

De voorbereiding zal zich toespitsen op de volgende aspecten van de theaterschool:

  • het vermogen om een efficiënte lijn, tijdens heel het verloop van hun rol te maken,
  • het bevatten van de actie, als een enig psychofysisch proces,
  • de continuïteit van de scene actie,
  • het begrijpen van de doelen en objectieven van ieder onderdeel van zijn rol ten opzichte van de psychologie van het personage, alsook ten
    opzichte van de andere belangrijkste personages van een opera.
  • de bekwaamheid om zich onder te dompelen in zijn rol en een louterende ervaring te beleven.

Na een eerste voorbereidingsperiode van zes weken zal de wedstrijd voor het vinden van de beste cast plaatsvinden. Jonge artiesten zullen een hoofdrol moeten voorbereiden met stukken uit de opera’s La Traviata, Rigoletto en Il Trovatore. Grote fragmenten uit deze opera’s zullen aan het publiek en professionals uit de sector gepresenteerd worden. De specificiteit van deze wedstrijd ligt niet alleen in de voorbereiding van een volledige rol, maar ook in het teamwork, aangezien ook de hele cast wordt beoordeeld.
De jonge zangers neem wekelijks deel aan een openbaar concert, met een totaal van 6 concerten. Gedurende deze periode zullen zij de dagelijkse voorbereiding voortzetten met de Masters, de muzikaal leider, hun vocale coach en de regisseur.
Om het werk van jonge artiesten aan de professionele wereld te presenteren, worden op de concerten artistiek directeuren van opera, artistieke agenten, dirigenten, regisseurs en journalisten van de gespecialiseerde pers uitgenodigd.

5 concerten met pianobegeleiding en slotconcert met het orkest (orkest wordt pas definitief bevestigd na 20 juli)

Plaatsen

Het Cultureel Centrum Ignacy Jan Paderewski, gelegen te Brussel, Croissantstraat 68 , Vorst, zal het MIR OPERA-project huisvesten.

Het Cultureel Centrum van Ukkel, gelegen te Brussel, Rouge 47 Ukkel, zal gastheer zijn van één van de geplande concerten.

Istituto Italiano di Cultura 
Rue de Livourne 38, 1000 Bruxelles