Artistiek directeur MIR Opera

Ambrogio Maestri

Ik ben blij om deel te kunnen nemen aan het MIR OPERA (Music International Resources) – een project dat nieuwkomers in onze wondere wereld van de opera verwelkomt en de internationale ervaring biedt, van enkele van de belangrijkste podiumkunstenaars ter wereld.

De werken van de grote componisten blijven nieuwe generaties inspireren. We willen een brug zijn tussen het erfgoed van de meesters die ons voorgingen, degene met wie we samenwerkten en de jonge generatie aan wie we dit kunnen overdragen.

We horen soms dat er geen echte stemmen meer zijn. Echter zijn we ervan overtuigd dat het slechts ontbreekt aan visie die de opera naar de toekomst kan begeleiden. Ons idee is om onze ervaringen samen te brengen om jonge kunstenaars een methode te bieden om te slagen in het beroep. Studie van techniek, interpretatie, historische kennis, maar vooral de zoektocht naar hun eigen artistieke persoonlijkheid.

In deze tijd van crisis kiezen we ervoor om mee te doen en naar de toekomst te kijken.

Objectief

Ons doel is om de jongeren, die dit type uitdrukking kiezen voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, dankzij een grondige kennis, en ook met de praktijk van operazang te helpen.

De stemtechniek, de interpretatie, de keuze van het repertorium, het acteursspel, zijn een aantal van de belangrijkste behandelde onderwerpen, maar ook dictie, de poëtische en muzikale metriek, de fysiologie van het stemorgaan.

De geschiedenis van de opera, de interactie met de theaterwereld, en de artistieke confrontatie onder zangers, scenaristen, orkestleiders en andere actoren van de theaterwereld, zullen aangeboden worden in de schoot van MIR OPERA.

Reden voor het project

Rond dit project, dat plaats zal vinden in de Europese hoofdstad Brussel, zullen een aantal van de grootste uitvoerders, zich verzamelen om de praktijk van deze kunst opnieuw aan de vatten.

De gemeenschappelijke visie van de uitvoering van de prestatie, is het cement van deze artiestengroep, die hun bijdrage willen voorstellen voor de toekomst.

In naam van de moderniteit, bemerken we vaak dat het oorspronkelijke gedacht van de auteurs wordt vervormd.
Onze bedoeling is, om voor de jongeren die blijk geven van professionaliteit, paradigma’s vast te leggen, die stevige basissen zullen vormen voor hun toekomstige loopbaan.

De bedenkingen van de auteurs, de verhalen die ze vertellen, de aanpassingen van hun plaats op het podium in de loop van de tijd, dienen uitgediept te worden, teneinde een basiskennis te vormen, die toelaat een beslissende voorwaartse stap te maken.

Het programma beoogt alle onderwerpen, die de sleutel tot de beheersing van de artistieke praktijk zijn, te bevatten. Het gebruik van het steminstrument en van de techniek, de muzikale zin, de poëzie, de podiumkunst, de klankleer zullen ontwikkeld worden tijdens de voorbereiding.

De mogelijkheid om de grote figuren van de huidige professionele operawereld te ontmoeten, is de specificiteit van ons project.

Ons doel is om de meest verdienstelijke jongeren in de professionele wereld te bevorderen en om dit te bereiken zullen bepaalde opera agentschappen, orkestleiders en theaterdirecteurs uitgenodigd worden om het professioneel
parcours van de jonge zangers te volgen.

Selectie van de jonge artiesten

De leeftijd van de jonge artiesten zal zich bevinden tussen twintig en vijfendertig jaar, volgens het stemregister, overwegende dat de vrouwelijke sopraanstemmen vroeger ontwikkelen en de basstem later.

De uitnodiging tot deelname aan het project, is dus vooral gericht op de jonge artiesten. Ze zullen een auditie op afstand moeten geven, tijdens dewelke ze hun graad van voorbereiding en hun talent aan de jury aantonen.

De selecties gebeuren op gekozen stukken uit de voorgestelde werken, onder andere uit de Verdi-trilogie Rigoletto-Il Trovatore-La Traviata.

De uitgekozen kunstenaars zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan openbare audities en een streaming.

De jury voor de audities zal samengesteld worden uit een artistiek directeur, meesters in de interpretatie en meesters in de stemtechniek. Voor de finale zullen de internationale Masters eveneens uitgenodigd worden. 

Missie

Beroep: Lyrisch zanger

Visie

Nieuwe esthetiek van de opera, nieuwe artiesten, voor een nieuw publiek

Door de voorzitter

Francesco Medda

Beroep: Operazanger

MIR OPERA (Music International Resources) presenteert aan jonge operazangers een muzikaal ontwikkelingsproject voor hoogstaande artistieke prestaties. Het project richt zich tot jonge artiesten uit de hele wereld, die op basis van hun voorbereiding en hun talent geselecteerd zullen worden, die reeds regelmatig cursussen gevolgd hebben en die zich wensen te bekwamen om het podium te trotseren. Momenteel ondergaat de opera sector een duidelijke vertraging ten gevolge van de COVID-pandemie.

(HET PROJECT)
Ons project wil een krachtig signaal geven tot de heropstart van de artistieke activiteiten, door een team voor te stellen samengesteld uit enkele internationale sterren uit de operawereld.

Het is de beroemde bariton Ambrogio Maestri, de grootste Verdi-bariton van de laatste twintig jaar en door de belangrijkste internationale scenes herkende protagonist, die de artistieke directie zal verzekeren.

Grote eigentijdse artiesten , die regelmatig vertoeven op scenes zoals la Scala di Milano, Covent Garden, de Grand Opéra de Paris, Metropolitan Opera, Staatsoper van Wenen, zullen eveneens hun ervaring en kennis ter beschikking stellen aan de jonge artiesten, die zich wensen te bekwamen tot de stiel van operazanger.

De opera is een kunst die verschillende eeuwen teruggaat. Sinds zijn eerste verschijning op het podium, heeft hijeen weg gevolgd doorheen verschillende tijdperken, zonder ooit te stoppen met emoties en enthousiasme op te wekken. De opera is op zoek naar nieuwe attracties en we voelen de nood aan om nieuwe paradigma’s te verwezenlijken, die hem naar de toekomst moeten projecteren, zonder zijn intrinsieke waarden te wijzigen.

MIR OPERA wenst de jongeren zo ver te brengen, dat ze alle niveaus van het spektakel, alsook de diepere zin van de in de werken behandelde thema’s begrijpen.

De grote componisten hebben aangetoond dat hun werken tijdloos en universeel zijn. Het zijn niet de gedachten en de verspreide boodschappen die veranderen, maar wel hun interpretatie, door zich aan elke tijdsperiode aan te passen.

Opera is lyrisch en dus poëtisch. De poëzie is de echo van alle menselijke gevoelens, het is de kunst van de vergelijking, in staat om de diepste gevoelens van onze ziel te beroeren.

Het parcours van de kunstenaar, bestaat erin zijn intelligentie, zijn gevoeligheid, zijn talent te besteden aan een discipline die hem toelaat een persoonlijke interpretatie te vinden, terwijl hij zijn persoonlijke talenten ontwikkeld, verschillend voor eenieder volgens de eigenheid van elke stem.
De opera is een vermenging van talrijke kunstvormen: de muziek, de poëzie, het theater, de podiumscenografie, deze zijn aanwezig om de verhalen te vertellen; het uitbeelden van de geschiedenis.

MIR OPERA stelt een innoverend programma voor, die al deze artistieke vaardigheden, onontbeerlijk in de uitoefening van de operakunst, ontwikkelt, maar die ook andere beschouwingen zoals de filosofie en de gezondheid van het steminstrument ontwikkelt, teneinde dit te behoeden, en gelijk het maximum van zijn interpretatief potentieel te verkrijgen.